Boliglån

Les viktig informasjon om boliglån som er verdt å vite, og sammenlign flere typer boliglån.

Et boliglån kan betraktes som en type lån som er garantert av eiendommen kjøpt av en enkeltperson. Et typisk boliglån er basert på muligheten av långiver (partiet som gir penger) å selge huset i tilfelle at låntakeren ikke kan betale sine boliglån. I utgangspunktet er boliglån den raskeste måten å kjøpe et hus i dag. Ulike finansinstitusjoner kan fungere som boliglångivere.

Du bør aldri låne mer enn du har betalingsevne for. Det vil si at du bør ha stabile langsiktige inntekter som du kan bruke til å betale renter og avdrag på boliglån. Banken ser på din samlede gjeld når din betalingsevne blir vurdert – det må du også gjøre i din beregning.

Kjøp av bolig er den største investeringen en privatperson kan gjøre, og i markedet finner du mange banker og kredittinstitusjoner, som tilbyr forskjellige typer boliglån. Noen banker har en spesiell utlånsprofil, men i avsnittene under beskriver vi generelle krav som gjelder uansett hvilken type boliglån du velger.

Ingen vil låne bort penger til noen man på forhånd vet ikke har evne og/eller vilje til å betale tilbake. For at du skal få boliglån i en bank eller kredittinstitusjon må du ha en inntekt som er stor nok til å betjene boliglånet – i tillegg til andre faste utgifter du har og daglig forbruk. Desto høyere inntekt du har i forhold til dine faste og variable utgifter, desto bedre evne har du til å betjene boliglån.
Hvis banken tilbyr deg et boliglån, men samtidig fraråder deg å ta opp boliglånet, bør du følge bankens råd. Kan hende knuser det drømmen du har akkurat her og nå – men frarådning betyr at banken vurderer at du ikke har tilstrekkelig betalingsevne og løper en uforholdsmessig stor risiko ved å påta deg lånet.

Du bør vurdere å refinansiere boliglånet ditt i ny bank, hvis rentegevinsten ved å gjøre det er større enn tinglysningsgebyret. Refinansiering er også aktuelt ved ny opplåning og hvis du har flere smålån og kreditter. Ved å samle disse til ett lån, får du vanligvis bedre betingelser.
Hvis boligen har steget i verdi, kan sikkerheten være bedre enn ved opplåning eks. innenfor 60 %. Om du vet eller tror at boligen din har steget i verdi bør du kontakte banken din å be de vurdere dine betingelser i lys av dette. Ved lavkonjunktur i boligmarkedet synker boligenes verdi. Dermed blir også bankenes sikkerhet for ditt boliglån svekket. Før du tar initiativ til refinansiering bør du derfor forsikre deg om hvilken markedsverdi boligen har i forhold til ønsket lånebeløp.

Hvis du ikke har tenkt å selge din nåværende bolig før du inngår kontrakt på kjøp av ny bolig, har du behov for mellomfinansiering. I perioder med lavkonjunktur og fallende boligpriser er bankene mer restriktive med å tilby mellomfinansiering. Ta kontakt med aktuell bank og forhør deg på forhånd om de tilbyr mellomfinansiering og eventuelt andre krav de stiller.

Hvis banken innvilger deg boliglån, vil de kreve sikkerhet i den boligen du ønsker å belåne ved å etablere såkalt pant. For selveierboliger innebærer dette tinglysning av pantobligasjon, mens det for andels- og obligasjonsboliger innebærer notering av pant i adkomstdokumenter hos forretningsfører for sameiet.
Hvor god sikkerhet banken har for boliglånet avgjøres av boligens verdi i forhold til ønsket lånebeløp. Hovedregelen er at desto bedre sikkerhet banken har for lånet – jo lavere rentebetingelser får du.


Vurderinger

Deres sammenligningstjeneste har gjort det veldig raskt og lett for meg å finne den beste långiveren. Tusen takk!
Jonas, fotograf
Jeg kan anbefale denne nettsiden til alle som er ute etter å finne en billig långiver.
Karianne, oversetter
Med Lån365.no fant jeg et rimelig forbrukslån på dagen på 2 minutter. Fantastisk!
Wiggo, daglig leder